Kort om Yield

Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt. Till affärsidén hör ett aktivt ägande där man med stöd av entreprenörs- erfarenhet och ett internationellt nätverk kan bistå med både kapital och tjänster. Läs mer om vår affärsidé och investeringsfilosofi.
Slider1
Slider3

Isofol Medical

Isofol Medical AB baserar sin verksamhet på 30 års medicinsk forskning som lett till framtagandet av det folatbaserade kombinationsläkemedlet Modufolin®. Modufolin® administreras som ett komplement vid tumörbekämpande cellgiftbehandlingar för att öka verkningsgraden och sänka bieffekterna. Isofol Medical kommer att, tillsammans med bolagets Schweiziska samarbetspartner Merck & Cie, utveckla och utlicensiera Modufolin® , samt ett antal andra folatbaserade behandlingsmetoder, till internationella läkemedelsbolag.

Finansiell information

Yields avsikt är att kontinuerligt ge aktiemarknaden underlag för värdering av bolagets olika projekt. Vi distribuerar och publicerar information löpande på webbsidan och via aktietorget. Följ Yield aktien på www.aktietorget.se.
Slider2


Memorandumet Teckningssedel

Våra kärninnehav

Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag inom medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt. Till affärsidén hör ett aktivt ägande där man med stöd av entreprenörserfarenhet och ett internationellt nätverk kan bistå med både kapital och tjänster.

Finansiell information

Yields avsikt är att kontinuerligt ge aktiemarknaden underlag för värdering av bolagets olika projekt. Vi distribuerar och publicerar information löpande på webbsidan och via aktietorget.

Pressmeddelanden

Följ utvecklingen i Isofol Medical!


Se filmad presentation av Isofol Medical i Stockholm, oktober 2016.
Klicka här!

Se filmad presentation av Isofol Medical från Life Science dagen i Göteborg 2016.
Klicka här!

Isofol Medical befinner sig i ett skede av stark utveckling. Läs mer om bolaget och följ vad som händer.
Klicka här!