Informationspolicy

Informationspolicy

Yield kommer att ha en informationsstrategi baserad på öppenhet, tät aktieägarkontakt och uttömmande information. Yields avsikt är att kontinuerligt ge aktiemarknaden underlag för värdering av bolagets olika projekt. Följ utvecklingen på bolagets hemsida yield.nu.

Under varje år publiceras:

· Kvartalsrapporter
· Bokslutskommuniké
· Årsredovisning
· Pressmeddelanden i samband med händelser av betydelse
· Aktieägarbrev med information om bolagets projekt (oregelbunden utgivning)