Ägande

  • Antal aktieägare: ca 2 400
  • Bolagets aktie handlas på Aktietorget.
  • Handelskod: YILD

Ägarstruktur 2016-12-31

Antal aktier Andel av röster, %
Långedrags Båtvarv AB 3 247 519 21,69
Albertsson Ventures AB 1 103 066 7,37
SIX SIS AG, W8IMY 512 658 3,42
Scriptum Information AB 465 811 3,11
Lars Lind Holding AB 422 855 2,82
Danske Bank International S.A. 366 979 2,45
Hillberg, Staffan 336 800 2,25
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 305 417 2,04
Bjurström, Anders 285 200 1,9
Nordnet Pensionsförsäkring AB 260 482 1,74Aktiekursen

Se kurser hos www.aktietorget.se.