Isofol Medical AB

20 års forskningsarbete

 Bolaget utvecklar en ny metod för behandling av cancer. Bolagets produkt, Modufolin®, är baserat på ett mångårigt forskningsarbete inom tumörbehandling. Metoden förbättrar behandlingen av tumörsjukdomar genom att kombinera traditionella cellgifter med Modufolin®, en methylerad folsyra. Det prekliniska och kliniska forskningsarbetet indikerar förbättrad behandlingseffekt och minskning av biverkningar.

Isofol Medical AB leds av professor Bengt Gustavsson vid Östra Sjukhuset. Bengt är en internationell auktoritet inom gastro-intestinal cancerkirurgi och har sedan mer än 30 år arbetat med utvecklingen kring behandling av solida tumörsjukdomar med cellgifter. Bengts forskning har tidigare lett till framgångsrik kommersialisering genom Carmel Pharma, ett bolag baserat på Bengts idéer och med hundratalet anställda i Mölndal och USA.

Isofol Medicals verksamhet är en följd av över 20 års forskningsarbete, med omfattande investeringar i såväl tid som kapital. Det preparat som utvecklats har uppnått ”proof of concept” (bättre effekt med färre biverkningar), resultat som bekräftats av externa forskningsgrupper.

Folsyra är ett kroppseget ämne som återfinns i kroppens alla celler. Det är nödvändigt för bildandet av nytt DNA och därmed nya celler. Modufolin® är en methylerad folat, folsyra i mycket ”rent” tillstånd, vilket genom att mångfaldiga koncentration i kroppen ger bättre effekt. 

Omfattande marknad

Genom att kombinera Isofols substans Modufolin® med cellgifter utökas möjligheterna för behandling vid cancerbehandling med befintliga cellgifter. Många effektiva, nya cellgifter har stoppats som behandlingsalternativ på grund av alltför allvarliga biverkningar men med Modufolin® ges dessa preparat en ny chans.

Isofol Medical’s produkt, Modufolin®, ingår i ett omfattande patentansökningsprogram omfattande de flesta större marknader. Marknaden för bolagets produkt är internationell och omfattande. Det finns ett flertal andra behandlingsmöjligheter inom cancerområdet för Modufolin®.  

Marknaden för Modufolin® är ansenlig. Enbart marknaden för kolorektal-cancer är värd kring US$ 720 miljoner per år i EU och USA. .

Följ den intressanta utvecklingen i Isofol på våra Nyheter samt på Isofols hemsida.