Styrelse & ledning

Hans Wiklund
Styrelseledamot, A-aktieägare

Hans har grundat och byggt upp Skandinaviens största och ledande båtkoncern, Nimbus Boats, där han fungerat som koncernchef och VD fram till 2006, då bolaget avyttrades.

Tidigare verksam drygt 10 år inom AB Volvo, som försäljningschef personbilar Sverige samt senare ansvarig för försäljningen i Tyskland. Hans har även varit marknadschef för Volvo Fritid och chef för Volvos båtdivision.

Hans har bred erfarenhet från flertalet styrelseuppdrag i noterade och onoterade bolag.


Lars Lind
Styrelseledamot och A-aktieägare

Lars har mer än 20 års erfarenhet av investeringssystem med användande av affärsängelnätverk för att bygga och förvalta portföljer av tillväxtföretag. Lars tillhör Europas pionjärer inom området. MVI nätverket, som han grundade 1993, hade som mest 450 medlemmar i Europa och Asien. Nätverket genomförde fram till 2007 totalt 78 investeringar med ett värde av cirka 2,6 miljarder kronor i 64 företag i 10 länder. Inom områdena utvecklingskapital och mogna företag, där Yield kommer att investera, uppnåddes en årlig portföljavkastning på cirka 30 %.

Lars har även varit verksam inom sjöfarts- och byggnadsindustrin bland annat som ledare för Johnsonlinjen och Nya Asfalt.Ledande befattningshavare

Anders Hilmersson, VD

Anders Hilmersson
VD och A-aktieägare

Anders har via egen verksamhet sedan 80-talet en omfattande erfarenhet som konsult åt ett stort antal publika bolag. Var grundare, styrelseledamot och huvudägare i Nordnet, Nordens största intenetmäklare. Var med som grundare i Yield och har varit styrelseledamot i ett flertal noterade bolag.

Tommy Marklund
Styrelsens ordförande och A-aktieägare

Tommy har tidigare varit Director of Corp. Finance för Hägglöf & Ponsbach Gota Securities i London. Han har även tidigare varit chef för Götabanken Investment Banking samt bankdirektör i Götabanken. Tommy jobbar numera i egen regi med bl.a. finansieringslösningar och genomförandet av strukturaffärer.”